11/02/2018

732 JASNA WODA zespół pieśńi i tańca polskiego w Belgii

JASNA WODA MANAGE

23 LATA

DSC02272.JPG

et pourquoi Manage?

Manage, c'est en Belgique, une localité dans notre région du Centre où les Polonais vivent depuis plus de 100 ans et seront encore  là tout le prochain siècle.

L'ensemble se réunit chaque vendredi dans l'école communale de Bellecourt Manage à 19 h; et les enfants chaque mercredi à 14h à l'école communale de La Hestre Manage.

La commune de Manage éprouve pour l'ensemble polonais une grande considération depuis la créartion du groupe, il y a 23 ans.

 

a dla czego Manage?

Manage, to jest w Belgii, miejscowość w naszym regionie Centre gdzie Polacy żyją ponat sto lat i bedą jeszcze cały przyszły wiek.

Zespół się zbiera co piątku w gminnej szkole w Bellecourt Manage o 19tej (Bertrand COCQU : 0476 320772 )

DSC02287.JPG

a dzieci każdą srodę o 14ej w gminnej szkole w La Hestre.( Krystyna: 0498 504090 )

Belgijska gmina MANAGE ma dla polskiego zespołu bardzo wielkie zaufanie od początku powstania grupy 23 lat temu.

 

Zespół jest bardzo żywy i się odnawia co roku.

Dzieci występują i to bardzo ładnie.

DSC02249.JPG


DSC02257.JPG

DSC02285.JPG

Co roku nowe stroje. Co roku nowy taniec

 

W lutym zespół występuje tradycyjnie w gminnej sali "le Scaimont" w centrum kulturalnym w  Manage.

L'ensemble est très vivant et se renouvelle chaque année.

Les enfants se produisent déjà et ce magnifiquement. Chaque année, de nouveaux costumes. Chaque année une nouvelle danse. En février, l'ensemble se produit traditionnellement dans la salle communale "le Scailmont" au centre culturel de Manage.

Sala jest zawsze przepelniona.

Władzy gminy są obecne; i  ludzie   stąd: z regionu i, z dala, które lubią polski folklor.

DSC02283.JPG

DSC02281.JPG

Obecne co roku, rodziny członków zespołu, przedstawiciele władz polonijnych : Rada Polonii, Związek Polaków w Belgii

DSC02238.JPG

i nasz Polonijny związek "Polacy z regionu Centre" który łączy całą Polonie bez wyróżnienia.

La salle est toujours remplie. Les autorités communales sont présentes; et les gens d'ici , de plus loin, qui aiment le folklore polonais. Présentes chaque année, les  familles des danseurs du groupe, les représentants des autorités polonaises: le Conseil des Polonais de Belgique, et l'Union des Polonais de Belgique

et notre association polonaise "les Polonais du Centre" qui unit toute la Communauté Polonaise sans distinctions.

To jest wybitne spotkanie, czekane bo bardzo  przyjemne .

JASNA WODA jest jedyny, nawet ostatni zespoł w Walonii który potrafi poządnie, wspaniale, przez cały rok, byle gdzie, przedstawiać Polski Taniec Ludowy.

Jak obiecał to bedzie,  bo jest cały czas do tego gotowy.

Zespół występuje po całej Belgii i  regularnie za granicą, nawet w Polsce.

C'est une rencontre importante, attendue ca très agréable.JASNA WODA est l'unique, en Wallonie, le dernier ensemble même qui peut sérieusement, magnifiquement, pendant toute l'année, n'importe où, représenter le folklore populaire polonais.

Quand le groupe a promis, il sera là car il est prêt pour cela en permanence.

L'ensemble se produit dans toute la Belgique et régulièrement hors de Belgique et même en Pologne.

DSCN1630.JPG

Cała polska współnota jest bardzo dumna i się łączy do zespołu bo JASNA WODA jest jedyna kolorowa, wesoła, prestiżowa, wzruszająca, muzyczna ,  konkretna  wyzytówka , świadek obecności Polaków w regionie Centre.

Toute la Communauté Polonaise est très fière et s'unit à l'ensemble JASNA WODA qui est l'unique, colorée, joyeuse, prestigieuse, émouvante, musicale, concrète carte de visite, témoin de la présence polonaise dans la région du Centre.

http://www.jasnawoda.com/

https://www.facebook.com/search/top/?q=jasna%20woda%20man...

 

 

14:50 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

10/02/2018

ZAPROSZENIE

BINCHE PÂQUES 2018 FR.jpg

12:03 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

09/02/2018

731 List marszałka Senatu do Polonii i Polaków

 

List marszałka Senatu do Polonii i Polaków

za granicą w związku z ustawą o IPN
 

                                                                        

 

Szanowni Państwo, Prezesi i Członkowie Polskich i Polonijnych Organizacji,

 

od wielu lat Polacy w kraju i za granicą stykają się z krzywdzącym, niesprawiedliwym, a przede wszystkim nieprawdziwym sformułowaniem „polskie obozy śmierci” i oskarżeniami Polaków o współudział w Holocauście, które uwłaczają naszej godności i dumie narodowej. 

W związku z tym nadszedł najwyższy czas, żeby wolna od 29 lat Polska upomniała się o prawdę historyczną. Przyjęta ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej pozwoli dochodzić do prawdy, na której wszystkim nam zależy.

Dwudziestomilionowa społeczność Polaków i osób polskiego pochodzenia  zamieszkujących na całym świecie wielokrotnie pokazała, że może skutecznie wspierać polską rację stanu. Miało to miejsce między innymi wtedy, kiedy zabiegaliśmy o wejście do NATO i należne miejsce w rodzinie narodów europejskich. Dlatego mając na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej zwracam  się do Państwa z apelem o podejmowanie wszelkich możliwych działań,  których celem będzie upominanie się o prawdę historyczną.

Jako naród stanowimy wspólnotę, którą łączy język, kultura i historia.

W znowelizowanej przez polski parlament ustawie o IPN napisano: 
„Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie […] podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3”. Zapisy tej ustawy w żadnej mierze nie cenzurują debaty publicznej, nie ograniczają działalności badawczej czy też twórczości artystycznej. Służą wyłącznie temu, 
by z życia publicznego wyeliminować kłamstwa o współudziale narodu polskiego i państwa polskiego w zbrodniach popełnionych na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu powiedział: Kłamstwo oświęcimskie to nie tylko negowanie niemieckich zbrodni, ale również inne sposoby fałszowania historii. Jedną z najgorszych form tego kłamstwa jest pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców – i przypisywanie tej odpowiedzialności ich ofiarom. Chcemy walczyć z tym kłamstwem, w każdej jego postaci […] Obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holocauście”.

Reakcja opinii światowej, a w szczególności przedstawicieli władz Izraela na nowelizację ustawy o IPN wywołała w Polsce zdziwienie, ponieważ projekt ustawy był znany wszystkim zainteresowanym.

Z nadzieją oczekujemy na wyniki prac zespołu ekspertów powołanego przez Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu, premierów Polski i Izraela.

Jestem głęboko przekonany, że jest to dobra droga do budowania mostów pomiędzy oboma narodami, które od tysiąca lat żyły obok siebie, których kultury wzajemnie się przenikały.

Polska poniosła podczas II wojny światowej bezprecedensowe straty – 6 milionów Polaków straciło życie, w tym 3 miliony polskich Żydów. Straciliśmy znaczną część terytorium, przeżyliśmy wysiedlenia, zsyłki, obozy, rabunek mienia na niewyobrażalną skalę, wreszcie zburzenie Warszawy. Nasi rodzice doświadczyli głodu, terroru, śmierci szalejącej na ulicach miast i wsi. Utraciliśmy suwerenność, pozostawiono nas po sowieckiej stronie „żelaznej kurtyny”.

O dramatycznym losie Żydów jako pierwszy społeczność międzynarodową poinformował rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Jednakże wtedy, alianci nie zareagowali na raporty przedstawione przez Jana Kozielewskiego -Karskiego. Świat z obojętnością słuchał informacji o eksterminacji Żydów, jaką hitlerowskie Niemcy prowadziły na okupowanych ziemiach polskich. 

Jedynie w Polsce za udzielenie jakiejkolwiek pomocy Żydom groziła kara śmierci dla całej rodziny. Mimo to Polacy nie pozostali obojętni na los Żydów więzionych w gettach i mordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Wielu Polaków straciło życie ratując Żydów. Szczególnym świadectwem jest także działanie  Rady Pomocy Żydom - ”Żegota”, która funkcjonowała przy Delegaturze Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj.

Obok zachowań,  które napawają nas dumą, miały miejsce czyny haniebne, które w żadnym wypadku nie określają postawy narodu polskiego. Były to przypadki odosobnione, za które Podziemne Państwo Polskie karało wyrokami śmierci, a my, współcześni, również jednoznacznie je potępiamy. 

Przez wiele lat po wojnie Polska i Polacy nie mogli mówić własnym głosem, gdyż nie mieli suwerennego państwa. W tym czasie nie mieliśmy wpływu na kształtowanie międzynarodowej opinii publicznej, nie mogliśmy bronić się przed oszczerstwami.

   Szanowni Państwo,                                            

Polonia zawsze wspierała Polskę. W różnych okresach naszej historii, w mrocznych czasach stanu wojennego, popierała polskie dążenia do odzyskania niepodległości i pełnej suwerenności. Zabiegała też o to, by nasz głos był słyszany na arenie międzynarodowej. Polonia przechowywała i pielęgnowała polskie wartości – przywiązanie do wolności, tradycji polskiej i Kościoła. Polska  to wielkie zaangażowanie pamięta i jest za okazaną pomoc wdzięczna.

Wierzę, że i teraz nasi Rodacy nas nie zawiodą. Wierzę, że cierpliwie,  wspólnie zbudujemy porozumienie ze środowiskami żydowskimi w poszczególnych krajach dając świadectwo prawdzie o II wojnie światowej. 

 

           Szanowni Państwo,

jako marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, sprawującego opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, zwracam się do wszystkich Rodaków na całym świecie z apelem o dokumentowanie i gromadzenie wszelkich świadectw okrucieństw, zbrodni przeciw ludzkości popełnionych podczas II wojny światowej. Ostatni świadkowie wydarzeń pomału odchodzą. Trzeba utrwalić ich wspomnienia dla zachowania pamięci o wyrządzonych krzywdach tak Żydom jak i Polakom, Romom i wszystkim pokrzywdzonym. 

Proszę o dokumentowanie i reagowanie na przejawy antypolonizmu, krzywdzące nas sformułowania i opinie. Proszę o powiadamianie naszych ambasad, konsulatów i konsulów honorowych o pomówieniach naruszających dobre imię Polski. 

Apeluję o organizowanie seminariów, wystaw, spotkań, wysyłanie listów, o podejmowanie działań, których celem będzie skuteczne  upominanie się o prawdę historyczną. Proszę także o wykorzystanie swoich partnerskich, dobrych, nawiązywanych przez całe lata współpracy kontaktów z przedstawicielami Państwa władz krajowych, władz samorządowych, organizacji społecznych, w tym również reprezentujących inne mniejszości narodowe, do propagowania rzetelnej wiedzy o Polsce i Polakach. Moje wielostronne kontakty międzynarodowe uświadamiają mi za każdym razem, że mamy za granicą wielu sprawdzonych przyjaciół, gotowych na podjęcie z Polską partnerskiego dialogu i włączenie się w dzieło obrony dobrego imienia naszej Ojczyzny. Wszyscy Polacy mogą i powinni być ambasadorami polskości. Jestem przekonany, że podjęte w takiej intencji działania przyniosą w nieodległej perspektywie wymierne, pozytywne skutki, zarówno dla Polski, jak i dla całej wspólnoty Polaków mieszkających w różnych zakątkach świata.

Wierzę, że Państwa działania będą skutecznym narzędziem w walce o dobre imię Polski i Polaków.

Z poważaniem,

 

Stanisław Karczewski

 

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10422,list-marsz...

                                  

 

         

16:56 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

730 SUTARI à la FERME DE FROIMONT à RIXENSART

Sutari-en-Concert-724x1024.png

LES Artistes

au chant, violon, percussions, eau, grattoir, mixer, planche, bouteille…

Basia Songin – Kasia Kapela – Zosia Zembrzuska qui sont de  Varsovie, de Wroclaw

 

 

SUTARI

https://www.youtube.com/results?search_query=SUTARI

 

traduisez «s’accorder»,c'est du lituanien; Sutari est né de la rencontre de trois musiciennes accomplies et actrices actives sur la scène artistique polonaise dans des registres variés : musique, danse, théâtre et cinéma notamment. Trois tempéraments bien trempés qui mêlent délicatement leurs voix pour réexplorer les chansons polonaises traditionnelles d’autrefois en les dotant d’interprétations et d’arrangements inattendus.

Ainsi, autour d’harmonies quasi hypnotiques viennent s’inviter des rythmes produits tant par les instruments traditionnels que par des ustensiles de cuisine tels que râpe ou mixer, des murmures, des clapotis d’eau dans une atmosphère à la fois intimiste et empreinte d’une douce folie.

Celle qui emplissait jadis les cuisines de leurs grands-mères, confectionnant les repas en entonnant des mélodies joyeusement réconfortantes.

Sutari déconstruit dans une savoureuse et singulière recherche sonore les stéréotypes liés au rôle de la femme tout en perpétuant le souvenir des airs d’antan dans un fourmillant collage musical.

Titulaire de plusieurs prix internationaux, Sutari a sorti son premier album «Wiano», considéré comme  l’un des meilleurs de Pologne en 2014. Les musiciennes ont également enregistré une  mémorable session en direct pour la légendaire radio américaine KEXP, basée à Seattle. Leur second album, « Osty », est sorti à l’automne 2017

DSC02229.JPG

DSC02230.JPG

Sutari accomplit un véritable travail ethnologique de recherche des mélodies populaires pour les préparer , les révéler lors d' une interprétation très particulière empreinte de simplicité, d'authenticité.

Chaque morceau est d'abord présenté et raconté en quelques mots. Les 3 artistes expliquent le tout en français.

Nous n'avons rien entendu que nous connaissions déjà et nous avons compris que le patrimoine de la chanson folklorique, profondément populaire, était bien plus étendu que ce que l'on distille habituellement.

Nous avons passé un moment avec ces dames qui sont bien d'aujourd'hui dès qu'elles ont enlevé leurs vêtements de scène .

Nous avons alors dit aux spectateurs présents qu'elles venaient d'une Pologne actuelle, très moderne, très développée qu'il faudra visiter pour mieux apprécier le travail de l'ensemble Sutari

Sutari se produit partout et prochainement aux Etats Unis.

DSC02231.JPG

DSC02233.JPG

DSC02234.JPG

 

00:41 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |