22/09/2011

wybory 9 października 2011r. APEL

RAAD VAN DE POOLSE GEMEENSCHAP  VAN BELGIË

CONSEIL de LA COMMUNAUTÉ POLONAISE DE BELGIQUE                                                                                                                                              

ASBL VZW

RADA POLONII BELGIJSKIEJ

APEL

w sprawie wzięcia udziału w wyborach

 9 października 2011r.

 

W dniu 9 października 2011r. odbędą się wybory parlamentarne w Polsce. Wybory potrwają 1 dzień. Od ponad miesiąca w środkach masowego przekazu słyszymy dyskusję na ten temat. Każde wybory są niezwykle ważnym momentem w życiu naszego Kraju. A szczególnie obecne wybory, kiedy w dobie ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego powierzamy losy Ojczyzny naszym przedstawicielom. To oni – Posłowie i Senatorzy z naszego wyboru – będą decydowali w najważniejszych sprawach. Mając nasz mandat powinni się z niego rozliczyć.

 

ZGŁOSZNIE O WPISANIE NA LISTĘ WYBORCÓW

Dotyczy osób stale zamieszkałych za granicą lub osób stale zamieszkałych w Polsce, ale czasowo przebywających za granicą. Następuje na wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą. Forma zgłoszenia nie odgrywa roli (może być ustna, pisemna, przez internet bądź telefoniczna).

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (dla osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wyborów (tj do 6 października 2011).

Głosowanie korespondencyjne - Zamiar takiego sposobu głosowania należy zgłosić u konsula, w dowolnej formie. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie te dane, co zgłoszenie w sprawie wpisania do spisu wyborców. Należy je jednak złożyć najpóźniej w piętnastym dniu przed rozpoczęciem wyborów (tj do 26 września 2011).

Po raz pierwszy w historii Polski wybory do Senatu odbędą się w oparciu o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze. Jak dotąd, senatorów wybieraliśmy w okręgach wielomandatowych. Z każdego okręgu do Senatu wchodziło 2-4 kandydatów. Teraz, będziemy mogli zagłosować tylko na jedno nazwisko. Do Senatu wejdzie ten kandydat, który w danym okręgu zbierze najwięcej głosów.

Wiecej informacji oraz rejestracja na http://www.brukselakg.polemb.net/ oraz pod nr tel 02/7390163

 

Rada Polonii Belgijskiej gorąco zachęca i apeluje do wszystkich Polaków przebywających na terenie Królestwa Belgii by wzięli udział w wyborach.

 

GŁOSUJMY WSZYSCY

Kiedy: 9 października 2011 od 7:00 do 20:00

Gdzie: Bruksela - Konsulat Generalny RP - rue des Francs,28

Ambasada RP - Av. des Gaulois 29 lub

byłe Stale Przedstawicielstwo RP przy UE - Av. de Tervuren 282-284

Antwerpia - Szkoła Polska, Sint Jan Berchmans College, Jodenstraat 15

10:23 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.