10/01/2010

p248 głeboka studzienka polskie piosenki

Głęboka studzienka(spiewnik p 26)

pierw melodia


Głęboka studzienka głęboko kopana
A przy niej Kasieńka jak wymalowana. / bis

Przy studzience stała wodę nabierała
O swoim kochanku Jasieńku myślała.

Gdybym cię Jasieńku w wodzie zobaczyła
Tobym ja za tobą do wody wskoczyła.

Najpierw bym wrzuciła ten biały wianeczek
Com sobie uwiła ze samych różyczek.


Głęboka studzieńko czy mam do cię skoczyć
Tęsknić za  Jasieńkiem,
życie sobie skrocić ?


Nie wskoczę do ciebie,studzienko głęboka
Za daleko  do dna i zimna twa woda.

Ucałuję listek szeroki dębowy
Razem z pozdrowieniem wrzucę go do wody.

Zanieś go studzienko do Jasieńka mego
Powiedz mu ode mnie - że czekam na niego.

 

21:58 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE dans Général | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : chansons polonaises, biesiady |  Facebook |

Commentaires

Je consulte régulièrement le site de balpolonais de Francis Dudzenski,et en surfant,j'ai découvert fortuitement votre site belge,que je trouve particulièrement intéressant.Je suis petit-fils d'une famille de mineur polonais,originaire de Galicie Autrichienne,alliée à une famille provenant de polonais de Wesphalie,donc à ce titre aussi germanisant.Je réalise occasionnellement des traductions de textes de chansons polonaises en français,pour ceux qui n'en comprennent pas totalement le sens, dans notre langue maternelle.A bon entendeur,salut!Si cela peut en aider certains ou certaines,je demeure disponible.

Écrit par : WILCZAK Louis Michel | 10/04/2014

Répondre à ce commentaire

Ik bezoek regelmatig de site van balpolonais van Francis Dudzinski,en surfen,ontdeckte ik per ongeluk uw Belgische site,dat vind ik bijzonder interressant.Ik ben de kleinzoon van een familie van kleine Pools,geboren in Oostenrijkse Galicië,gelieerd aan een familie van Pools Wesfalia,dus als zodanig als Duits-sprekende.Ik uitvoeren af en toe vertalingen van teksten van Poolse liederen voor degenen die de zin,in onze moedertaal niet volledig begrijpen.Een verstandig,Hi!Als dit kan helpen sommige of sommige,ik nog steeds beschikbaar...

Écrit par : WILCZAK Louis Michel | 11/04/2014

Répondre à ce commentaire

Herlezen voor mij,ik heb gemerkt dat een typfout leek te het bijvoeglijk naamword"interressant",met een enkele"r" naturlijk.Rectificatie en correctie gemaakt,zoals het is altijd handig om goed te herlezen.Hartelijke Hi all en gelukkig lezen!

Écrit par : WILCZAK Louis Michel | 11/04/2014

Regularnie odwiedzam strony balpolonais Francis Dudzinski,i surfingu,przypadkawo odkrył wytryny belgijskich,który mi się szczególnie interesujące.Jestem wnukiem rodziny polskych drobnych,ur. w austriakiej Galicji,sprzymierzonych w rodzinie z Polski z Wesfalii,więc jako takie jak niemieckojęzycznych.Od czazu do czazu wykonywania tłumaczeń przy teksty polskich piosenek dla tych,któzy zupełnie nie rozumiesz znaczenia,w naszym oczystym języku.Mądry,hi!Jeśli to może pomóc,niektóre lub kilka,I nadal dostępne...

Écrit par : WILCZAK Louis Michel | 11/04/2014

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.