15/12/2009

p 238 polskie KOLEDY str 7 Anioł pasterzom mówił

KOLĘDY ...les Kol(un)dy c'est quoi?(ę est le son "un")

...Il est difficile de préciser l’époque où l’on commence à associer les « kolędy » avec les fêtes de Noël. Ce changement se produit probablement en XIXème siècle.
Déjà au XVIsiècle « kolęda » (chant de Noël) se distingue des autres chants en abordant des thèmes de la bible et en prenant modèle des hymnes religieux. De cette époque vient le chant de Noël « Anioł pasterzom mówił ». Ce genre de chants se développe principalement au XVIIème siècle. Nous gardons dans nos répertoires des chants de cette période : « Gdy śliczna Panna Syna kołysała », « Lulajze Jezuniu ».
La «kolęda» est un phénomène culturel il y en a plus de 500 chants répertoriés, aucun pays au monde n’en
...

Extrait de "Beskid.com" Voyez le lien direct dans les liens en colonne de gauche.

http://www.beskid.com/ toute la Pologne avec Beskid.com

Pour la suite de l'article,ouvrez la page d'accueil de Beskid.com,sur laquelle se trouve un très long article sur "la fête de la Nativité""Swięta bożego narodzenia" un véritable phénomène ethnologique en Pologne.Tapez sur ...suite ...en bas de l'article à lire longuement avec attention.Il y a un article sur les chants de Noël en Pologne que nous vous présentons ci-dessus .

 

1. Anioł pasterzom mówił:

Chrystus się wam narodził 

w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.

Narodził się w ubóstwie

Pan waszego stworzenia.

 

2. Chcąc się dowiedzieć tego

poselstwa wesołego,

bieżeli do Betlejem skwapliwie.

Znależli dziecię w żłobie,

Maryję z Józefem.

 

3. Taki Pan chwały wielkiej,

uniżyl się Wysoki,

pałacu kosztownego żadnego

nie miał zbudowanego

Pan waszego stworzenia.

 

4. O dziwne narodzenie,

nigdy niewysławione !

Poczęła Panna Syna w czystości,

porodziła w całości

Panieństwa swojego.

 

5. Już się ono spełniło,

co pod figurą było: 

Arona różdżka ona zielona 

stała się nam kwitnąca

i owoc rodząca.

 

6. Słuchajcież Boga Ojca,

jako wam Go zaleca:

Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,

w raju wam obiecany,

Tego wy słuchajcie.

 

7. Bogu bądź cześć i chwała,

która byś nie ustała,

jako Ojcu, tak i Jego Synowi

i Swiętemu Duchowi,

w Trójcy jedynemu.

Zachowany tekst z XVI w. jest tłumaczeniem z łaciny średniowiecznego utworu na Boże Narodzenie "Dies est laetitiae" (strofa: "Angelus pastoribus"). Melodia do tej kolędy pochodzi z II poł. XVII w. (Tabulatura organowa);  Mioduszewski (Śpiewnik 1838, s. 28-29).  

 

 

12:36 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.